مشتریان سپنتا الکترونیک طبرستان

مشتریان سپنتا الکترونیک شامل بسیاری از نیروگاه ها، شرکت های پتروشیمی و کارخانه های فولاد می باشند. گروه سپنتا الکترونیک طبرستان بنا به درخواست مشتریان عزیز، در کمترین زمان، با کیفیت ترین محصولات سفارشی شده را در اختیارشان قرار می دهد.

پالایشگاه پارس جنوبی، گاز پارس جنوبی
شرکت های پتروشیمی، مشتریان سپنتا الکترونیک، turbocare
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، نیروگاه ها، نیروگاه زاگرس
نیروگاه شیروان، نیروگاه ها
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
شرکت پالایش نفت شازند اراک، پالایشگاه نفت
شرکت های پتروشیمی،پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، نیروگاه های نفت و گاز
گروه برق و انرژی صبا، نیروگاه های نفت و گاز
گروه صبا، نیروگاه علی آباد گرگان
نیروگاه قائن، نیروگاه های گازی
شرکت نفت و گاز پارس، پالایش گاز
نیروگاه پرند، نیروگاه های مپنا
نیروگاه نکا، نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت پتروشیمی مبین، پالایشگاه نفت
گروه مپنا، نیروگاه های مپنا
نیروگاه خرمشهر
شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان، نیروگاه های گازی خراسان
شرکت فولاد خوزستان، کارخانه های فولاد
نیروگاه کرمانشاه، نیروگاه نفت و گاز، نیروگاه ها
نیروگاه کرمان، کارخانه های فولاد
شرکت مدیریت تولید برق کرمان، نیروگاه کرمان، مشتریان سپنتا الکترونیک
نیروگاه کازرون
شرکت پتروشیمی اصفهان، شرکت های پتروشیمی
نیروگاه اردبیل، نیروگاه برق اردبیل
نیروگاه دماوند
نیروگاه حافظ شیراز
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، پالایش گاز
فارسی