آوریل 4, 2021
کاربرد سیستم مانیتورینگ شعله، سیستم مانیتورینگ شعله، مانیتورینگ شعله

کاربرد فلیم دتکتور

همه چیز در مورد فلیم دتکتور فلیم دتکتور (flame detector) براي تشخیص تشکیل شدن شعله در داخل محفظه احتراق به کار می رود و هدف آن جلوگیري […]
فارسی